ÖVER 60 ÅRS KOMBINERAD ERFARENHET OCH KOMPETENS

SIBECOPA


Lyft besöksnäringen


Projektet finansierades av EU och RegionJH. Arebtet gick ut på att ordna work shops för att inspirara och coacha besöksnäringen i Åre kommun i sviterna av Corona. Huvudområden var Digitalisering, Cirkulärt företagande, Hållbara affärsmodeller, Destinationsutvecklig samt Akuta coronaåtgärder

Datum: 2021-2022


Projekt: SIBECOPA

BETEENDEEKONOMI


Beteendesmart -Enkla medel för ökad lönsamhet-


Framtagande av utbildningsserie i fem delar om hur vi som människor tar olika beslut och när använder vi vilka beslutssystem. Hur påverkar det våra tankmönster och hur kan ni bli mer lönsamma genom att förstå kunden bättre.

Vi går igenom grunderna i beteendeekonomi samt våra beslutssystem. Sedan kopplar vi teorin till verkliga situationer för att lära sig mer om vad som kan göra just din verksamhet mer lönsam.

Datum: 2022


Projekt: Utbildningsserie i Beteendeekonomi

ÅRCD


Åre ReCreate Days


Förläng värdet på dina prylar. Under 8 dagar under Höstlovet i Åre(v44 2022) underhåller, reparerar och uppgraderar vi våra vardagsprylar. Vi lagar även mat på det matlagningsrester vi idag normalt slänger eller komposterar.

Datum: 2022


Projekt: ÅRCD

Vad är hållbarhet?


Introduktion i hållbarhet och cirkulär ekonomi


Framtagande av introduktionsutbildning i hållbarhet och cirkulär ekonomi. Efter utbildningen har ni en gemensam plattform om begreppet hållbarhet och kan lättare arbeta vidare med ert hållbarhetsarbete på alla nivåer. Kursen genomförs på 2-3h utifrån behoven och om man vill köra sista timmen som en workshop eller inte.

Datum: 2021-22


Projekt: Framtagande av utbildning i hållbarhet

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Vi erbjuder tjänster i allt från projektledning och förändringledning till kartläggningar och analyser. Vi fokuserar på hållbarhet i alla aspekter men har en förkärlek för cikulära processer samt människan i omställning och förändring.