VILKA VI ÄR

Vår historia


Tillsammans är vi starkare och bredare. Det började med att vi var och en försökte skapa förändring mot en mer hållbar värld. Vi tog astamp utifrån olika vinklar och såg att vi måste ha med alla aspekter för att kunna få med det verkligt stora förändringarna. Så vi gick samman och böjade arbeta ihop för att kunna hjälpa våra kunder i allt från en idé till att omsätta strategier i verkliga handlingar och resultat, allt med hållbarhet i fokus. Det är lätt att se att ekonomin måsta vara hållbar, men kan den vara mer hållbar och resilient, kan vi få våra medel att verka effektivare? Sedan kommer vi till ekologi, här behöver vi ofta ta hjälp av forskning och nya tekniska innovationer för att kunna bibehålla effektiviteten utan att utarma vår planet. Sist men inte minst kommer vi till den social hållbarheten, hur arbetar ni med den? Hur mäter ni den och hur får ni med er medarbetarna att både arbeta mer ekonomsikt, vare sig det gäller ekologi eller ekonomi? Vi brinner för att hjälpa företag att arbeta med hållbarhet utifrån alla tre perspektiven.

Sofia S


Projektledare/Moderator/Inspiratör

Sofia G


Förändringledare/Projektledare

Simon O


Projektledare/Kartläggningar/Analys

ÖVER 60 ÅRS KOMBINERAD ERFARENHET OCH KOMPETENS

Men människan i fokus inspirerar vi till ett hållbart företagande

Fokus på rätt förändringMålbaserd förändring

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS