Utbildningar

BETEENDEEKONOMI


Beteendesmart -Enkla medel för ökad lönsamhet-


Utbildningsserie i fem delar om hur vi som människor tar olika beslut och när använder vi vilka beslutssystem. Hur påverkar det våra tankmönster och hur kan ni bli mer lönsamma genom att förstå kunden bättre.

Utbildningen baseras på handboken smarta sätt som i sin tur att baserad på forskning om beteendeekonomi och beteendedesign.

Vi går igenom beslutssytem, vanor, beteende, puffning samt ett antal tankemönster. Det finns även en bonusföreläsning kopplat till hållbarhet.

Vad är hållbarhet?


Introduktion i hållbarhet och cirkulär ekonomi


Introduktionsutbildning i hållbarhet och cirkulär ekonomi. Efter utbildningen har ni en gemensam plattform om begreppet hållbarhet och kan lättare arbeta vidare med ert hållbarhetsarbete på alla nivåer.

Utbilningen genomförs vid ett tillfälle under 2-3h beroende på behov och storlek på utbildningsgruppen. Utbildningen riktar sig främst till företag som vill arbeta med hållbarhet på alla nivår och vill ha en gemensam plattform för hållbarhetsarbetet. Vi går in på Internationella, nationell och hållbarhetsorganisationers definitioner av hållbarhet, cikulär ekonomi, symbios etc. Vi tittar även på ett antal modeller och ger tips på hur det fortsatta arbetet kan påbörjas. Är ni större företag som vill genomföra utbildningen så har vi oftast flera konsulter på plats så att ni alla kan få relevant utbyte baserat på tidigare kunskapsnivåer.